Trilobyt s.r.o.       
     Cenník služieb:

Mesačný poplatok za výkon správy je jeden z najnižších v SR vzhľadom na poskytovaný rozsah služieb, kvalitu a právnu bezpečnosť výkonu správy. Bytové domy v Šali:

    • nad 30 bytov: poplatok za byt/nebytový priestor len: 5,- EUR
    • do 30 bytov: poplatok za byt/nebytový priestor len: 6,- EUR
    • do 15 bytov: poplatok za byt/nebytový priestor len: 6,70 EUR
    • bytové domy mimo Šale individuálne dohodou


Našim zámerom je postupne vytvoriť sieť správcovských spoločností aj v iných mestách na Slovensku.