Trilobyt s.r.o.       
     TriloByt s.r.o. - správa bytov
všetko pre Váš bytový dom


Vítame Vás na stránke spoločnosti TriloByt.
Dovoľujeme si Vás osloviť jedinečnou ponukou pre Váš bytový dom a Vaše Spoločenstvo vlastníkov bytov. Ponúkame komplexné služby na profesionálnej úrovni v oblasti správy bytov, vychádzajúce z bohatých skúseností s poskytovaním týchto služieb v oblastiach, ktoré ovplyvňujú komfort užívania a prevádzky bytov a nebytových priestorov.
 
Správu bytového domu zabezpečujeme na základe:
  • „Mandátnej zmluvy“ (Spoločenstvá vlastníkov bytov)
  • „Zmluvy o výkone správy“
Pri správe bytových domov sa v prvom rade orientujeme na Vás – našich klientov. Ceníme si Vaše podnety a návrhy a ponúkame transparentnosť v nakladaní s finančnými prostriedkami vlastníkov, pretože Vy rozhodujete o čerpaní svojich finančných prostriedkov na opravy a údržbu spoločných častí domu, ich zhodnocovanie formou modernizácie alebo rekonštrukcie.

Veríme, že spolu s Vami postupne zlepšíme kvalitu bývania a zároveň nezabúdame, že si máte z čoho vyberať a preto si Vašu dôveru vážime a dúfame, že ju nesklameme.