Trilobyt s.r.o.       
     Právne poradenstvo:
  • Súčinnosť a právne poradenstvo pri založení Spoločenstva vlastníkov bytov (registrácia, vypracovanie zmluvy o spoločenstve, ďalšie činnosti s tým súvisiace).
  • Spracovanie kompletnej agendy týkajúcej sa dlžníkov.
  • Vedenie razantných opatrení voči neplatičom výlučne zákonnými prostriedkami (výzva, súd, exekúcia, dobrovoľná dražba).
  • Sledovanie a informovanie vlastníkov bytov o povinnostiach v zmysle platných zákonov.
  • Zastupovanie vlastníkov pred súdmi, orgánmi štátnej správy a správnymi orgánmi.