Trilobyt s.r.o.       
     Základné činnosti pre SVB:
 • pomoc pri založení SVB
 • kompletný servis (ekonomický, technický, údržba) pre SVB a pre majiteľov budov a domov
 • poradenstvo pre SVB
 • spracovanie účtovníctva a daňového priznania
 • spracovanie výkazov, dohôd a zmlúv
 • spracovanie a kontrola platieb, styk s inkasným strediskom
 • spracovanie ročného vyúčtovania
 • spracovanie vyúčtovania do fondu opráv
 • spravovanie harmonogramu revízií
 • finančné správy
 • osobný kontakt s vlastníkmi
 • pomôžeme Vám vybaviť úver, poradenstvo v oblasti výstavby, zatepľovania
Finančné prostriedky SVB sú na účte SVB a Vy jediní nimi disponujete. Naša firma nepotrebuje prístup k Vašim peniazom, pretože: Vaše peniaze sú len Vaše!


Základné činnosti pre správcu:

Okrem vyššie uvedených činností zabezpečujeme:
 • dodávku tepla a teplej úžitkovej vody
 • dodávku vody z verejných vodovodov a odvádzanie odpadových vôd
 • osvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení domu
 • odvoz a likvidáciu domového odpadu
 • upratovanie spoločných častí a spoločných zariadení domu a priľahlých chodníkov
 • zimnú údržbu priľahlých chodníkov a komunikácii
 • prevádzkovanie STA alebo iných sietí
 • prevádzku a údržbu výťahov
 • zabezpečenie deratizácie, dezinfekcie, dezinsekcie
 • poistenie domu proti živlom, vandalizmu a škode voči tretím osobám
 • nonstop pohotovostnú havarijnú službu
 • odčítavanie a vyhodnocovanie meracej a regulačnej techniky
 • výmenu, resp. ciachovanie vodomerov a meracej techniky
 • ostatné služby, ktoré vlastníci bytov objednali u správcu